Facebook

Thursday, January 7, 2016

Пойте Богу Нашему Пойте - Spiewajcie Bogu Naszemu Spiewajcie - Prawoslawne Koledy I Pastoralki
STRONA A:
1.Pojdzmy Раnie bracie - Pidem Panie bracie - opr.ks.p.Dumicki, solo diakon A.Jaryj i F.Koszelnyk
2. Nowa radosc nastala - Nowa radist stala
3. Oj, па Ukrainje zorze zaswiecly - Oj na Wkrajini zorі zaswiyty
4. Swieta Barbara cerkiew zbudowala - Swiataja Warwara cerkwu zbudowala
5. Trzej slawni Kroowie - Try stawni Cari
6. Poblogostaw Воze - Btohoslawy Вoze - slowa ks.J.Dubko.opr.M.Jaryj
7. W swieta Bozego Narodzenia - Na Rizdwiani Swiata - solo ihumen Dymitr
8. Aniol Воzу - Anhel Bozyj

STRONAB:
1. Dobry wieczor Tobie - Dobryj weczir Тobі
2. Radujcie sie, wszyscy ludzie - Radujtesia, wsi lude opr. ks. A. Ryczynski
3. Oj, nie spijcie, nie Spijcie - Oj, ne spit, ne spit
4. Spij Jezusie - Spy lisuse - opr.M. Jara, solo G. Derkacz
5. Ciemna nocka - Temna niczka - орг. Е. Kozak
6. Raduj sia Wszechswiecie - Wselennaja weselysia - opr. T. Kurczynski
7. Posrod nieprawdy Вog sie narodzil - Sered neprawdy Chrystos rodywsia
8. Bog Przedwieczny sie narodzil - Boh Predwicznyj narodywsia
9. Wstawajcie, wstawajcie bracia moi mi - Wstawajte, wstawajte bratia moi myli
10. Przedziwna nowina - Dywnaja nowynaUtwory A5 і А7 wykonuje klasztomy chor Lawry z Poczajowa p.w. N.M.P. pod dyr. ihumena Dymitra.
Utwory A1 ,A6,A8. B2 - B6 jak wyzej lecz pod dyr. diakona A. Jaroha
Utwory pozostale wykonuje studencki Zespol "HORYNA" z Instytutu Kultury w Rownem pod dyr. B. Pawluka

WYDALO: STEBO - KRAKOW
os. KOSCIUSZKOWSKIE 4 c
STARANIEM PARAFII PRAWOSLAWNEJ - KRAKOW
SZPITALNA 24Камерний Хор - Роман Ревакович - Диригент - Колядки - Ukrainian CarolsСторінка 1
• Стихири на Литиї з Повечерія в день Різдва Христового, ар. P. Реваковича
• Бог предвічний. ар. О. Кошиця
• Що то за предиво, ар. К. Стеценка
• Рождество Христове весь мир празнує, ар. К. Стеценка

Сторінка 2
• Василева мати, ар. К. Стеценка
• Ой на горонці, ар. К. Стеценка
• Чи дома. дома бідная вдова, ар. К. Стеценка
• Добрий вечір тобі, ар. К. Стеценка
• По всьому світу стала новина, ар. К. Стеценка
• Ой видить Бог, ар. К. Стеценка
• Бог ся рождає. ар. Я. Яциневича
• Нова радість стала, ар. К. Стеценка
SJ 037
CHAMBER CHOIR, ROMAN REWAKOWYCZ - CONDUCTOR

Горина - Horyna - Ukrainskie Koledy


LUDOWE KOLEDY Z UKRAINSKIEGO POLES1A

Strona A.
Zapowiedz
Szla Marija drogami
Oj tam za laskiem sloneczko swieci
Przedziwna nowina
Na Narodzenie, па zdziwienie
Ріeknа Раппа ро sadzie chodzila
Na Jordanie
Coz to za niezwykla nowina
Bog przedwieczny narodzil sie
W nowym grodzie, w Betlejem
Mnohije lita

Stoona B.
Ze Wschodu bardzo wczesnie...
Dla nas juz nastala radosna godzina
Wstawajcie, wstawajcie bracia mої mili
Poisrod nieprawdy па ziemi
Swieta Barbara cerkiew zbudowala
Nowa radost nastata
Oj па Ukrainie zorze zaswiecily
Dobry wieczor Tobie, Panie Gospodarzu
Oj nie badiciez

Wykonuje studencki zespol •HORYNA" z Panstwowego Intytutu Kultury w Rowncm
Kierownik zespolu - Bazyli Pawluk
Solisci:
Lesia Ornarowycz
Ludmyla Bilozir
Ihor Horbacz
Halina Oleksijewec
Olga Kowalczuk
Lilja Lysiak
Genadij Chalimowskij
Wira Suszczuk-Martyniuk
Ulana Kot
Natalia Lysiak
Wiktor Jakimczuk
Prawa producenta oraz prawa autoratcie zastrzezone Nagrania 1990 r. і 1991 г.

Wydano staraniem Spotecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
Dochod ze sprzedazy przeznaczony na ratowanie sztuki cerkiewnej.
Licencja Polskiego Radia
Adres i konto Komisji:
ZGTOnZ - Kom. Ccrkiewna, 00-672 W-wa. ul. Piekna 44а
PBKIIIOddz.wW-wic
nr 370015-9700-189^856 (krajowe)Paris To Kyiv - Колядки