Facebook

Saturday, May 27, 2017

УКРАЇНСЬКИЙ ХОР „ДУМКА" НЬЮ ЙОРК Диригенти: Л. КРУШЕЛЬНИЦЬКИИ - 0. МИНИТЮКПерша сторона
1. M. ВЕРВИЦЬКИИ: ШИРОКИЙ  ЛУГ
2. І. НЕДІЛЬСЬКИИ: ЗАСЯЛО СОНЦЕ ЗОЛОТЕ, форт. супровід ЛЕСЯ  ВАХНЯНИН КУРИЛЕНКО
3. К. СТЕЦЕНКО: ВИЛІТАЛИ ОРЛИ, з поеми „Гайдамаки". Партія  фортепіяна: І. СОНЕВИЦЬКИИ. Фортепіяновий су- провід РОМАН СТЕЦУРА
4 А. ГНАТИШИН: ЗАСУМУЙ ТРЕМБІГО. Слова і мелодія Р. КУПЧИНСЬКИИ. Соліст БОГДАН ПИРОЖАК, тенор
5. -М. ГАИВОРОНСЬКИИ: ОЙ НАГНУВСЯ ДУВ ВИСОКИЙ  Соліст ВОЛОДИМИР БАРАНСЬКИИ, бас.
Друга сторона
1. М. ЛИСЕНКО: ХОР БРАНЩВ з поеми „Гамалія". Слова Т. ШЕВЧЕНКО. Форт. супровід ЛЕСЯ ВАХНЯНИН КУРИ ЛЕНКО. Соліст ЄВГЕН ЧОРНІЙ, тенор
2. Д. КОТКО: ЖНИВА, народня пісня
З А. ГНАТИШИН: САДОК ВИШНЕВИЙ. Слова Т. ШЕВЧЕНКО. Соліст РОМАН ГРАВ, тенор
4. К. СТЕЦЕНКО: МОГИЛА,
нар. пісня. Соліст Б. ПИРОЖАК, тенор
5. К. СТЕЦЕНКО:  СВІТИ МІСЯЦЮ, народия пісня. Соліст  ДОВРЯНСЬКИИ, бас:


Side One
1 M. Verbyrkyj: The Wide Woodland
2. I. Nedilskyj: The Golden Sun Has Risen, Piano Accompaniment: Lesya Vachnyanyn Kurylenko
3. K. Stetsenko: War Song of the Haydamaky from the poem "Haydamaky", Piano Part for the Chorus Composed by I. Sonevytsky. Piano Accompaniment: Roman Stecura
4. A. Hnatyshyn: Lament, Trenbyta. Lyrics and melody: R. Kupchynsky, Soloist: Bohdan Pyrozhak, tenor
5. M. Hajvoronskyj: The Tall Oak Tree Has Bowed Down, Soloist: Volodymyr Baransky, basso.
Side Two
1. M. Lyssenko: The Рrisoners' Chorus from the poem "Hamaliya" by Taras  Shevchenko. Piano Accompaniment: Lesya Vachnyanyn Kurylenko. Soloist: Eugene Chorniy, tenor
2. D. Kotko: Harvest Time, a Ukrainian Folk Song
3. A. Hnatyshyn: The Cherry Orchard Words: T. Shevchenko, Soloist: Roman Hrab tenor
4. K. Stotsenko: The Barrow, Folk Song, Soloist: Bohdan Pyrozhak, tenor
5. K. Stetsenko: Shine, O Moon, Folk Song. Sololst: Andrij Dobryanskyj. basso.
UKRAINIAN CHORUS OF NEW YORK
Conductors: L Krushelnytsky (1,2,3,5) - 0. Mykytiuk (4)
1. M. Verbyckyj: SZYROKYJ LUH (The Wide Woodlands).
2. I. Nedilskyj: ZASIALO SONCE ZOLOTE (The Golden Sun has Risen) At Piano Lesya Vachinianyn Kuryleno
3. K. Stetsenko: WYLITALY ORLY Z poemy  "Haydamaky"(War Song of the Haydamaky), Arr. I. Senevytsky, At Piano R. Stecura.
4. A. Hnatyshyn: ZASUMUJ TREMBITO (Lament, Trembyta),SI.& Mel.: R. Kupchynskyj. Soloist:
В. Pyrozhak, Tenor.
5. M. Hajvoronskyj: OJ NAHNUWSIA DUB WYSOKYJ (The Tall Oak Tree Has Bowed Down)
Soloist: Volodymyr Baranskyj, Basso.

Conductors: L Krushelnytsky (2,4,5) • O.Mykytiuk (1,3)
1. М. Lyssenko: CHOR BRANCIW (The Prisoners Chorus from the poem "Нamalіуа" by Taras Shevchenko), at Ріano: Lesya Vachnyanyn Kurylenko, Soloist: Е. Сhornіу. Теnor.
2. D. Kotko: ZNYWA (Harvest Тime) Folk Song
3. A. Hratyshyn: SADOK WYSZNEWYJ (The Cherry orchard) by Taras Shevchenko, Soloist, Roman Hrab
4. K. Stetsenko: MOHYLA (The Barrfow) Folk Song, Soloist: B,. Pyrozhak, Tenor.
5. K. Stetsenko: SWITY MISIACIU (Shine, 0 Moon) Folk Song, Seloist: A. Dobryanskyj, Bass
Обгортка; Я. Гніздовський
ARKA RECORDS, NEW YORK 819
Printed In U.S.A.


Volodymyr Luciv - Tenor
І.
Чорнії брови Black Brows Народня після, муз. араж. Ф. Надененка
Ой, ти, дівчино My Maiden Слова І. Франка, муз. А. Кос-Анатольського
Вечір на дворі Evening in the Country Народня пісня
Мама Mamma Слова Л. Мацюка, муз. Ц. А. Біксіо
Тихесенький вечір Evening Song Слова В. Самійленка, муз. К. Стеценка
Чумак Chumak Народня пісня

II.
Сміло, брати Brave Attack Слова народні, муз. аранж:. А. Гнатишина
Гетьмани Song about the Hetmans Слова Т. Шевченка, муз. М. Лисенка
Об'єднані духом United as one Soul Слова і муз. А. Гнатишина
Марічка Marichka-Girl Слова в'язня конц. табору на Сибірі Муз.: С. Сабадаша
Із сліз моїх From my Tears—Love Слова І. Франка, муз. Д. Січинського
Нема в світі Great Fellows Муз.: Я. Гайворонського
Слава Україні Glory to Ukraine Слова Гр. Чупринки, муз. аранж. А. Гнатишина

Orchestras conducted by S.Norbert and A. Mancini
Pianist: Marcel Lorber


London England

Володимир Луців — нині славнозвісний тенор-співак і бандурист — народився в Надвірній, в Україні. Гри вчався у великого майстра цього інструменту — Григорія Назаренка.
Співу вчився в Лондонському Трініті Каледжу Музики, в Консерваторії св. Цецилії в Римі та в проф. Густава Захера в Лондоні, Англії.
Володимир Луців відомий як лавреат першої нагороди й переможець у змаганнях за європейський кубок на Міжнародьному  конкурсі співаків у Бельгії. В 1958 році він здобув добре і заслужене ім'я, виступаючи на Світовій виставі в Брюсселі, а в 1961 p. у Римській Музичній Академії.
Про його численні виступи на багатьох сценах Великої Британії і Західньої Европи та успіхи в телебаченні прихильно писала чужинецька та українська преса.
В 1966 році він відбув дуже успішне музичне турне по найголовніших осередках українського поселення в США.
Співак Валодимир Луців постійно живе в столиці Великої Брітанії, Лондоні.

Volodymyr Luciv — to-day stipulated to be a famous Ukrainian Tenor and Bandurist, was born in Nadvirna, in the Ukraine. It was here. under the direction of the famous maestro Hryhory Nazarenko, that he learned the graceful art of playing the bandura.
His first professional singing lessons were undertaken at Trinity College of Music in London, later at the Conservatory of St. Cecilia in Rome. Final studies were under the tutelage of Professor Gus Sacher in London, England.
Volodyrayr Luciv's professional career was launched when he won the Congress' International award for Singers in Belgium, and he became known as a Laureat of the First Class. Further acclaim was vested on him at the World's Fair in Brussels in 1958 -- and in 1961 by the Rome Music Academy.
News of his success was heralded in Great Britain and Western Europe by excellent press reviews in both the European and Ukrainian newspapers.
In 1966, he made a very successful tour of major United States cities with large Ukrainian speaking populations.
Mr. Luciv now resides permanently in London, England.
presents
BLACK
BROWS
MY MAIDEN
EVENING IN THE COUNTRY
MAMMA
EVENING
SONG
CHUMAK
BRAVE ATTACK
SONG ABOUT THE HETMANS
UNITED AS ONE SOUL
MARICHKA-GIRL
FROM MY TEARS — LOVE
GREAT FELLOWS
GLORY TO UKRAINE

LPRR 30
RUSALKA RECORDS CANADAДмитро ГНАТЮК в Півн. Америці DMYTRO HNATIUK in NORTH AMERICAКОНЦЕРТ У ВИКОНАННІ ДМИТРА ГНАТЮКА
Частина І.
1. "ПРОЛОГ" ДО ОПЕРИ "ПАЯЦИИ Д. Леонковалло
2. "ЗЕМЛЕ МОЯ" Українська народня пісня
3. 'МАВ Я РАЗ ДІВЧИНОНЬКУ" Українська народня пісня
4. "ОЙ, ЧОГО ТИ, ДУБЕ" Українська народня пісня — обр. Стеценка

Частина II.
1. "ГАНДЗЯ" Українська народня пісня — обр. Стеценка
2. "СНІГ НА ЗЕЛЕНОМУ ЛИСТІ" О. Білаш, слова М. Ткача
3. "МІСЯЦЬ НА НЕБІ" Українська народня пісня
4. 'ЧОРНОБРИВЦІИ" В. Верменич, слова М. Сингаївського
5. "ПІСНЯ ВИБОРНОГО" з on. "Наталка Полтавка" — М. ЛисенкоProduction: ROMAN PIDWYSOCKY
HIGH FIDELITY: This monographic microgroove records it ptayble on monophonic and stereo equipment. It cannot become obsolete. It will continue to be a source of great pleasure and reproduction excetlww if hendted with
care and caution by the user.
Cc /er design: R S S
Printed in Canada
FILE UNDER INTERNATIONAL OR UKRAINIAN No. 70200
Thursday, May 25, 2017

АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКОГО ГУМОРУ, САТИРИ І ПІСНІ - AN ALBUM OF UKRAINIAN HUMOUR - Трохи з перцем але з добрим серцем
АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКОГО ГУМОРУ, САТИРИ І ПІСНІ

SIDE І
- ТАК ВОНО ЧАСОМ БУВА - гумористичні куплети
Слова і музика - БОРИСА ДНІПРОВОГО \
Виконують - Б. ДНІПРОВИЙ, СЕРГІЙ ДЕНКО
Музичний супровід - оркестра "МЕЛОДІЯ"
(Р. Назаревич, Б. Козопас, Б. Чиж, В. Назаревич)

- РОЗМОВИ - СМІХОВИІІКИ
Виконують:
1.Чайка, Сергій Денко
2. Чайка, Яків Сірик
3. Дніпровий, Лев Микитчук
4. Дніпровий, Я, Сірик
5. Леся Дніпрова, Лев Микитчук
6. Чайка, Я. Сірик
Музичний супровід: - оркестра "Мелодія“

- КУМИ ДОРОБИЛИСЬ (сатирична сцена)
Текст - Б. ДНІПРОВОГО (У тексті використані
народні жарти та анекдоти)
Виконують: Б. ДНІПРОВИЙ, Іван РАЛЬКО

- РОЗМОВИ - СМІХОВИНКИ
1. Б. Дніпровий, Я„ Сірик
2. Л, Дніпрова, Ло Микитчук
3. Б. Дніпровий, Я. Сірик
4. Б. Дніпровий, Л. Микитчук
5. Є. Чайка, Я. Сірик
Музичний супровід - оркестра "Мелодія“

- РАЗ ПРИЙШОВ НА ВЕЧОРНИЦІ
(Пісня з фільму "Коли цвітуть сади")
Слова і музика народні.
Виконує БОРИС ДНІПРОВИЙ

- РОЗМОВИ - СМІХОВИНКИ
1. Б. Дніпровий, Роман Лібер
2. Л. Дніпрова,
3. Л. Дніпрова, Л. Микитчук
4. Є. Чайка, Я. Сірик
5. Л. Дніпрова, Л. Микитчук
6. Є. Чайка, С. Денко
Музичний супровід - оркестра "Мелодія"

SIDE II.
- ЛОВИСЯ, РИБКО! - (гумористична сцена)
3 народних оповідань та жартів змонтував Б О Р И С ДНІПРОВИЙ,
і знаючи з власною досвіду, як ловиться риба, — дещо додав
Присвячується рибалкам і мисливцям
за їх безмежну... творчу фантазію.
Виконують:
ЄВГЕНІЯ ЧАЙКА,БОРИС ДНІПРОВИЙ, РОМАН ЛІБЕР.

- РОЗМОВИ - СМІХОВИНКИ
Виконують:
1. Л. Дніпрова, Б. Дніпровий
2. Є. Чайка, Я. Сірик
3. Б. Дніпровий, Л. Микитчук
4. Є. Чайка, Б. Дніпровий
5. Л. Дніпрова, Л. Микитчук
6. Б. Дніпровий, Я. Сірик

- НОВІТНІЙ МАТРІЯРХАТ (візія майбутнього)
Текст - БОРИСА ДНІПРОВОГО
Виконують - ЄВГЕНІЯ ЧАЙКА, СЕРГІЙ ДЕНКО.

- ДОБРАНІЧ ДРУЗІ ВАМ!
Прощальна пісня з ревії.
Слова БОРИСА ДНІПРОВОГО
Виконують
АРТИСТИ: УКР. ТЕАТРАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ
Сольо - Б. ДНІПРОВИЙ
Акомпаньямент - ЗЕНОН ЛАВРИШИН


Текст пісні ТАК ВОНО ЧАСОМ БУВА

Всі люблять сміятись - це людська потреба,
Бо сміх нам приносить багато утіх,
А часом він б'є по заслузі, як треба
По тих, що себе вихваляють до неба,
А всі їх діла - тільки курям на сміх!
Всі їх діла - то порожні слова.
Так воно, так воно часом бува.

Усі когось люблять - так є вже здавна,
Мати дитину голубить,
Любить дівчину кохану юнак,
Чоловік любить жінку свою і вона
Так само... кого-небудь любить!
Тут не поможуть ніякі слова,
Так воно, так воно часом бува.

Любов це є сила життя чарівна,
Залазить у душу глибоко,
Часом залишає людей ,без майна,
Пронизує серце стрілою вона,
А потім вилазить боком
Крутиться, сохне тоді голова,
Так воно, так воно часом бува.

В одного скупного трусилась рука,
Пішов він шукать допомоги,
Лікар голок йому скрізь наштрикав,
Сто долярів взяв і тепер в бідака,
Турсяться руки і ноги!
А в декого може й трястись голова,
Так воно, так воно часом бува.

Нам є ще багато сказати про що,
Але щоб бува ненароком,
До себе подібности хтось не знайшов,
То час зупинитись, гадаєм прийшов,
Щоб і нам то не вилізло боком!
Щоб залишилась ціла голова,
Так воно, так воно часом бува,

Тепер ми у подорож з вами полинем,
Підслухаєм ми - не такий то вже гріх,
Що робиться в хатах, у бюрах, родинах,
Від серця бажаєм, щоб вам ці хвилини,
Принесли розраду і радісний сміх.
Тож вам від нас побажання слова,
Хай часто в гостях у вас радість бува!

ВИКОНУЮТЬ АРТИСТИ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ В ТОРОНТІ
ПІД МИСТЕЦЬКИМ КЕРІВНИЦТВОМ ЄВГЕНІЇ ЧАЙКИ ТА БОРИСА ДНІПРОВОГО.

СМІХ - ЦЕ СОНЦЕ:
ВОНО ПРОГАНЯЄ ХОЛОД З ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ

Обкладинка — В. Беднарський, Леся Дніпрова, Лев Микитчук /'74
ВИДАВНИЦТВО БОРИСА ДНІПРОВОГО
DNIPRO ART PRODUCTION
Editor Borys Dniprowy
DA 202 STEREO
electronically re-channelled

Made in Canada
Manufactured by Recording Services
Tuesday, May 23, 2017

Volodymyr Ivasiuk - Володимир Івасюк - 1949-1979ПОКЛІН ВОЛОДИМИРОВІ ІВАСЮКОВІ
СТОРОНА 1 SIDE 1

1. YELLOW LEAVES ЖОВТЕ ЛИСТЯ (3:33) Софія Ротару В. Громцев — В. Івасюк Ансамбль „Червона Рута" п. к. А. Євдокіменка
2. THE RED RUE ЧЕРВОНА РУТА (3:09) Назарій Яремчук та Василь Зінкевич В. Івасюк — муз. і сл. Ансамбль „Смерічка" п. к. Л. Дутківського
3. A SONG ABOUT YOU ПІСНЯ ПРО ТЕБЕ (3:56) Софія Ротару В. Івасюк Естрадна оркестра Українського телебачення і радіо. Художній керівник P. Бабич
4. I AM YOUR WING Я — ТВОЄ КРІІЛО (2:42) Софія Ротару В. Івасюк — P. Кудлик
Естрадна оркестра Українського телебачення і радіо. Художній керівник P. Бабич
5. TWO RINGS ДВА ПЕРСТЕНІ (2:48) Н. Яремчук В. Івасюк „Смерічка", Вокально-інструмент. ансамбль Художній керівник Левко Дугківський
6. MY UNINVITED LOVE НЕЗНАНЕ МОЄ КОХАННЯ (4:02) Людміла Артеменко В. Івасюк — P. Братунь „Водограй", Вокально-інструментальний ансамбль. Художній керівник А. Шаповал
7. THE SONG WILL BE AMONG US ПІСНЯ БУДЕ ПОМІЖ НАС (3:29) В. Дусанюк та В. Маркова В. Івасюк „Ватра", Вокально-інструментальніш ансамбль. Художній керівник Б. Кудла

СТОРОНА 2 SIDE 2
1. THE RED RUE ЧЕРВОНА РУТА (2:52) Софія Ротару В. Івасюк — муз. і сл. Ансамбль Червона Рута" п. к. А. Євдокіменка
2. A BALLAD ABOUT TWO VIOLINS БАЛАДА ПРО ДВІ СКРИПКИ (5:08) В. Дусанюк та В. Маркова В. Івасюк — В. Марсюк „Ватра", Вокально-інструментальний ансамбль. Художній керівник Б. Кудла
3. INVITE ME TO DANCE ЗАПРОСИ ДО ТАНЦЮ (4:06 ) В. Івасюк — Б. Стельмах .Водограй", Вокально-інструментальний ансамбль. Художній керівник А. Шаповал
4. MY BELOVED МИЛА МОЯ (2:45) В. Зінкевич і Н. Яремчук В. Івасюк — муз. і сл.
„Смерічка", Вокально-інструментальний ансамбль. Художній керівник Л. Дутківський
5. THE ECHO OF YOUR FOOTSTEPS ВІДЛУННЯ ТВОЇХ КРОКІВ (3:20) Софія Ротару
В. Івасюк — В. Вознюк Вокально-інструментальний ансамбль „Червона Рута". Керівник А. Євдокіменко
6. THE DANCE OF THE WATER FOUNTAIN ВОДОГРАЙ (3:15) Софія Ротару В. Івасюк — муз. і сл. Ансамбль „Червона Рута" п. к. А. Євдокімеика -.
7. YELLOW LEAVES ЖОВТЕ ЛИСТЯ (3:20) Софія Ротару В. Громцев — В. Івасюк Ансамбль „Червона Рута" п. к. А. Євдокіменка
Kobzar Production Box 153, Station M Toronto, Ontario, Canada M6S 4T3

IN MEMORY OF VOLODYMYR IVASIUK
On May 18th,1979,Volodymyr Ivasiuk, Ukraine's youngest and most famous composer was found murdered in the Bryukhovych» Forest, a forbidden military zone ten miles outside of Lviw. The police ruled his death a suicide in spite of overwhelming evidence to the contrary.
Volodymyr Ivasiuk was born on the 4th of April, 1949 in the little town of Kitsman, Chernivetska Oblast, a region of Ukraine rich in folklore and music. His father was a professor of Ukrainian literature at Chernivtsi State University and he himself a student of medicine at Chernivtsi
Medical College, when his soul was haunted by the love of music and especially the folklore of his native Bukovina. In May, 1971 his first composition, The Red Rue, was recorded by the young folk singer SOPHIYA ROTARU. It soon became the most popular song not only in Ukraine, but also a favorite with Ukrainians throughout the world.
Voiodymyr Ivasiuk was indeed a legend in his own time. His composition of over 60 songs awakened the sometimes dormant national spirit of the Ukrainian people, and like Taras Shevchenko in the 19th century and Vasyt Semonenko in the 1960's, he too became a l iving symbol of Ukrainian national consciousness. His funeral on May 22 (the same day that Shevchenko's body was brought from St. Petersburg to Kiev) was a great manifestation of patriotism. It was estimated that ten to fifteen thousand people marched in the funeral procession singing Ivasiuk's songs. At the graveside patriotic
speeches were made that dared police interference. To this day at t he grave site in Lviw's famous Lychakivsky Cemetery fresh flowers are placed in his memory by a steady stream of mourners, fans and visitors. The unsolved mystery surrounding his death lies in the question posed by millions of Ukrainians in Ukraine and abroad; Who and why would someone want to murder Volodymyr Ivasiuk? Fragmented reports from Ukraine state that Ivasiuk left his parents'apartment in Lviw on April 23, 1979 to go to the music conservatory and was forced into a strange car. Other sources say he was supposed to have gone to the philharmonic, where after some time, he was called out to a waiting car and taken away. Eyewitnesses identified the vehicle as belonging to the Soviet security police — the KGB. This was the last time he was seen alive. Three weeks later soldiers found his multilated body hanging from a tree in the forest. The eyes were gouged out, his lingers broken and branches of the Kalyna tree stuck into his body. A five man medical team attributed the cause of death to be suicide, although there was no scar on his neck or air in his lungs. The bruises and lacerations on his body were never explained.
The question remains, could one young Ukrainian composer have posed such a threat to the creation of "the new Soviet man" that he had to be eliminated in such a brutal and primitive way?
Although Volodymyr Ivasiuk is dead, Ukraine has gained another in the long line of martyrs who gave their lives for a humanitarian cause. His beautiful compositions, however, will remain immortal and continue to inspire freedom loving Ukrainians for generations to come.


Friday, May 5, 2017

This Ain't No Polka
SIDE A
ARIVEDERCI ROMA 4:01 Braty Hadiukiny
SCARY BLUES 3:30 Zakhid
LETTER TO TORONTO 4:20 Peron
FOR THE GOOD OF THE PEOPLE 4:40 NZ
BANDURIST, MY BLUE-GREY EAGLE 3:30 Zymovyi Sad

SIDE В
DON'T STJOPA 3:30 Vika Vradiy
DANCING  2:00 VV
ELDORADO 3:52 Коmu Vnyz
IF 3:14 Orkestra Imeny Kvartyry 50
THE WELL 3:40 Kafedra Zelenoii Muzyky
I'LL DROWN MYSELF 3:04 Andrii Mykolaichuk

Rock is finely free in Ukraine.
This is the first record of Ukrainian rock music from Ukraine. So, was rock ever not free?
Two years ago, such a recording would have been impossible, because the scissors of
government censorship were still working overtime, cutting out everything that did not
conform to officially "recommended" cliches. The appearance of this record mirrors both
the relaxing of state pressure and the irrepressible growth of the Ukrainian music scene.
If Western rock and roll is a mature sophisticated forty-year old man who is still trying to
look young, Ukrainian rock is a teenager growing in an aggressive environment. And as
with all rockers, the aggressive mask hides the face of a child.
The influence of the Western music is strong, but Ukrainian rock emerged from very
different realities and problems. It also fit Ukrainian traditional forms into new contexts. In
spite of the music's youth, however, some groups are already considered "old* and "new",
"classics" and "decadents."
The festival "Chervona Ruta" took place in Chernivtsi (a city in western Ukraine), in
September of 1989. This record offers a selection of works by a few of the many groups
who took part.

All songs recorded at KOBZA studio in Kiev, Ukraine 1989
Produced by MYKOLA MOROS
Mixing engineer OLEKSANDER MELNYK
Design TARAS POLATAYKO
Translations ANDRIJ VYNNYTSKYJ

Special thanks to NESTOR GULA
ADRIANNA STECH
ANTON WASYLUK

KOBZA is a company dedicated to promoting traditional and contemporary Ukrainian music.
For information about our other releases and concerts please contact us at:
KOBZA INTERNATK)NAL CORP.
3253 Lakeshore Blvd. West
Toronto. Ontario. Canada M8V 1M3
Telephone:(416)253-9314 Fax:(416)253-9515

© 1990 KOBZA INTERNATIONAL CORP. All rights reserved
Made in Canada

stereo ЗЗrpm


Arivederci Roma  Braty Hadiukiny
Scary Blues Zakhid
Letter to Toronto Peron
For the Good of the People NZ
Bandurist, My Blue-Grey Eagle Zymovyi Sad

Don't Stjopa  Vika Vradiy
Dancing Volannia Vidoplasowa (VV)
Eldorado Коmu Vnyz
If  Orkestra im. kv.#50
The Well Kafedra Zelenoii Muzyky
I'll Drown Myself Andrii Mykolaichuk

KOBZA international Р001
Produced by Mykola Moros
Recorded at KOBZA studio
Kiev, UKRAINE, 1989
KOBZA INTERNATIONAL CORP.
©1990. All rights reserved.