Facebook

Thursday, January 7, 2016

Пойте Богу Нашему Пойте - Spiewajcie Bogu Naszemu Spiewajcie - Prawoslawne Koledy I Pastoralki
STRONA A:
1.Pojdzmy Раnie bracie - Pidem Panie bracie - opr.ks.p.Dumicki, solo diakon A.Jaryj i F.Koszelnyk
2. Nowa radosc nastala - Nowa radist stala
3. Oj, па Ukrainje zorze zaswiecly - Oj na Wkrajini zorі zaswiyty
4. Swieta Barbara cerkiew zbudowala - Swiataja Warwara cerkwu zbudowala
5. Trzej slawni Kroowie - Try stawni Cari
6. Poblogostaw Воze - Btohoslawy Вoze - slowa ks.J.Dubko.opr.M.Jaryj
7. W swieta Bozego Narodzenia - Na Rizdwiani Swiata - solo ihumen Dymitr
8. Aniol Воzу - Anhel Bozyj

STRONAB:
1. Dobry wieczor Tobie - Dobryj weczir Тobі
2. Radujcie sie, wszyscy ludzie - Radujtesia, wsi lude opr. ks. A. Ryczynski
3. Oj, nie spijcie, nie Spijcie - Oj, ne spit, ne spit
4. Spij Jezusie - Spy lisuse - opr.M. Jara, solo G. Derkacz
5. Ciemna nocka - Temna niczka - орг. Е. Kozak
6. Raduj sia Wszechswiecie - Wselennaja weselysia - opr. T. Kurczynski
7. Posrod nieprawdy Вog sie narodzil - Sered neprawdy Chrystos rodywsia
8. Bog Przedwieczny sie narodzil - Boh Predwicznyj narodywsia
9. Wstawajcie, wstawajcie bracia moi mi - Wstawajte, wstawajte bratia moi myli
10. Przedziwna nowina - Dywnaja nowynaUtwory A5 і А7 wykonuje klasztomy chor Lawry z Poczajowa p.w. N.M.P. pod dyr. ihumena Dymitra.
Utwory A1 ,A6,A8. B2 - B6 jak wyzej lecz pod dyr. diakona A. Jaroha
Utwory pozostale wykonuje studencki Zespol "HORYNA" z Instytutu Kultury w Rownem pod dyr. B. Pawluka

WYDALO: STEBO - KRAKOW
os. KOSCIUSZKOWSKIE 4 c
STARANIEM PARAFII PRAWOSLAWNEJ - KRAKOW
SZPITALNA 24No comments:

Post a Comment