Facebook

Friday, March 25, 2016

ВЕЛИКОПОСНИЙ КОНЦЕРТ ТИСЯЧОЛІТТЯ MILLENNIUM GREAT LENT CONCERT - Присвячений Дев'яностоліттю Його Блаженства МИТРОПОЛИТА МСТИСЛАВА - Dedicated to the Ninetieth Birthday of His Beatitude METROPOLITAN MSTYSLAV
SIDE A
1. ЦАРЮ НЕБЕСНИЙ .............................. Київське
Софія Берик-Шульц, диригент
O HEAVENLY KING - Kievan Melody
Sophia Beryk-Shultz, Director
2. ТРОПАР СВЯТОМУ КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ . Київське
Леонід Харченко, диригент
TROPAR TO SAINT VOLODYMYR — Kievan Melody
Leonid Charczenko. Director
3. БЛАГОСЛОВЕН ХТО ЙДЕ В ІМ'Я ГОСПОДНЄ О Кошиць
Леонід Харченко, дириґент
BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE
LORD — 0. Koshetz
Leonid Charczenko. Director
4 БЛАГОСЛОВИ ДУШЕ МОЯ ГОСПОДА
...............прот. К. Стеценко
Тарас Павловський, диригент
MY SOUL DOTH MAGNIFY THE LORD — V. Rev. K.
Taras Pavlovsky, Director Stetsenko
5 ХЕРУВИМСЬКА ПІСНЯ, ч. 7 ........... Д. Бортнянський
Дмитро Олійник, дириґент
CHERUBIC HYMN, No. 7 - D. Bortniansky
Dmytro Olijnyk, Director

SIDE B
1. ОТЧЕ НАШ ....................................О. Кошиць
Тарас Павловський, дириґент
LORD'S PRAYER — OUR FATHER - 0. Koshetz
2. МИЛІСТЬ СПОКОЮ ............ ,прот К Стеценко
Софія Берик-Шупьц, дириґент
A MERCY OF PEACE — V. Rev. K. Stetsenko
3. ДОСТОЙНО Є ................ ..........Д. Бортнянський
IT IS TRULY PRAISEWORTHY - D. Bortniansky
4. ОЙ ЗІЙШЛА ЗОРЯ ................ .........М. Леонтович
Дмитро Олійник, дириґент
HYMN TO THE MOTHER OF GOD — M. Leontovych
5. ВЛАДИКО НЕБА І ЗЕМЛІ ........С. Гулак-Артемовський
6. БОЖЕ ВЕЛИКИЙ ............................ М. Лисенко
PRAYER FOR UKRAINE - M. Lysenko
7. МНОГІЇ ЛІТА ..................... .......Д. Бортнянський
GOD GRANT THEM MANY YEARS - D. Bortniansky
This Millennium Great Lent Recording marks the eighth program of liturgical music sponsored annually by the New York-New Jersey Region of the Ukrainian Orthodox League of the USA. The concept of this special music event originated over eight years ago when two of our Reverend Fathers of the aforementioned region decided that something must be done by the local chapters of the Ukrainian Orthodox League to prepare for the Millennium of the Baptism of Kievan Rus'-Ukraine into the Holy Orthodox Faith. What better way to commemorate this unique historical event than in song composed for the glorification of our Heavenly Father.
For the past three Concerts we have been honored to host them at the Ukrainian Cultural Center located at the Diocesan headquarters of our Church in South Bound Brook, New Jersey. It is only appropriate that this hall, dedicated to the Holy Millennium, should be the home of a religious and cultural event unrivalled in the free world.
The Concert Committee is indebted first to our beloved Spiritual Father, His Beatitude Metropolitan Mstyslav, for his patronage and warm words of encouragement. We are grateful to our Reverend Fathers, parish choir directors and parish choirs for their untiring efforts to annually improve the repertory of the concert series. Without our choirs the magnitude of this program and the benefits derived from it would indeed be meager.
All the proceeds from our concerts are distributed and shared by three worthy charities that our Region supports. The All Saints Camp Fund, the Sawchuk-Kuzbyt Scholarship Fund and the Ukrainian Cultural Center have all received thousands of dollars thanks to the generous support of the faithful whose ever growing attendance marks the Great Lent Concert a success.
In this Holy Millennium Jubilee Year we in the New York-New Jersey Region of the Ukrainian Orthodox League pay homage to our forefathers who have since 988 A.D. taken the Holy Orthodox Faith and passed it from generation to generation to this present hour. We pray for the Martyrs of our Ukrainian Orthodox Church whose blood has flowed in the face of countless religious and
political oppressions by successive tyrants.
It is our privilege to not only observe this Holy Millennium Jubilee Year today but also to honor our beloved Metropolitan Mstystav on the occasion of his ninetieth birthday. This Millennium Concert is dedicated to His Beatitude Metropolitan Mstyslav with love for his untiring leadership of our Holy Mother Church throughout the Diaspora. Moreover, this year marks the forty-sixth anniversary of his episcopacy in the Ukrainian Orthodox Church during which time his own dedication and love have instilled in all of us an ever stronger commitment to our Church. As senior bishop of the Holy Orthodox Church throughout the world his episcopacy has in many ways contributed to the growth of the various elements that comprise our national Church outside of our homeland.
Our greatest debt to His Beatitude, however, is for his care and love for the flock entrusted to him. His honor and respect for the past and his ambition for the future are the hallmark of a life fully dedicated to the service of God and His people. His Beatitude Metropolitan Mstyslav has become a symbol of our proud heritage and together we join in prayer for his continued good health and sage administration of our Ukrainian Orthodox Church.
Stefania S. Dutkevitch
Regional UOL President

Цей Великопосний Концерт Тисячоліття є вже восьмим концертом літургічних співів, що їх щорічно влаштовує відділ Української Православної Ліґи в США з округи Ню Йорк і Ню Джерзі. Ідею таких концертів подали понад вісім років тому два духовні отці згаданого які відчули потребу підготовити місцеві відділи Української Православної Ліґи до відзначення Тисячоліття Хрещення Київської Руси-України у Святу Православну Віру. А чи ж існує якийсь кращий спосіб звеличити цю унікальну історичну подію як співами та музикою створеними на прославу нашого Небесного Отця?
Минулі три концерти відбулися в Осередку нашої Церкви в Савт Бавнд Бруку, Ню Джерзі, в Домі Української Культури, — будівля, яка присвячена Святому Тисячолітті, найбільш відповідає, щоб у ній відбувалися найвизначніші у вільному світі культурно-релігійні події.
Концертовий комітет безмежно вдячний в першу чергу нашому духовному батькові. Його Блаженству Митрополитові Мстиславові, за його вельми цінні поради та патронат над нашою діяльністю. Сердечну подяку рівнож висловлюємо отцям настоятелям, дириґентам та парафіяльним хорам нашої округи, які щорічно прикладають щораз більше зусиль у виготовленні концертової програми. Без невтомної праці наших хорів повага цієї події, як і прибутки з неї були б значно менші.
Всі доходи з концертів місцевий відділ УПЛіґи розподіляє на три доброчинні цілі: на фонд Табору Всіх Святих, на стипендійний фонд ім. С. Кузьбит і Л. Савчук та на Дім Української Культури. Ці, гідні фінансової допомоги інституції отримали в минулих роках тисячі долярів від наших вірних, які своєю численною присутністю щороку збільшують значення та популярність Великопосних Концертів.
В цьому Святому Ювілейному Році Тисячоліття ми, що живемо в окрузі УПЛіґи на Ню Иорк та Ню Джерзі, віддаємо поклін нашим предкам, які, охрестившись 988 року в Святу Православну Віру, передали її з одного покоління в друге нам, —нинішнім її спадкоємцям. Нині ми молимось за всіх мучеників Української Православної Церкви, кров яких текла річками під час релігійних та політичних переслідувань нашого побожного народу різними незлічимими тиранами.
Сьогодні нам припала честь пом'янути не тільки Святий Ювілейний Рік, але і віддати шану — з нагоди його дев'ятдесятих уродин — нашому улюбленому Первоієрархові Митрополитові Мстиславові. Присвячуємо сьогоднішній Концерт Тисячоліття Його Блаженству, за його невтомну працю і провід нашою Церквою-Матір'ю в розсіянні. Цього року сповняється і сорок шість років його архипастирського служіння Українській Православній Церкві. За той час він власним прикладом спонукав нас скріпити нашу любов та відданість рідній Церкві. Як найстараший хіротонією ієрарх в усьому Православному світі, Блаженніший Митрополит
Мстислав різносторонньо спричинився до розквіту нашої національної Церкви поза батьківщиною. З його ініціятиви споружено в Бавнд Бруку Церкву-Пам'ятник св. Апостола Андрія Первозванного, заложено унікальний Цвинтар-Пантеон та придбано поважну власність, що нею нині заслужено гордиться цей Осередок. Як запорука майбутности нашій Церкві постали заходами Митрополита Мстислава Музей, Бібліотека, Дім Украінськоі Культури, Свято-Софійська Семінарія і новий Адміністративний Центр, будова якого уже наближається кінця.
Однак найбільшим виявом вдачі і діяльності Блаженнішого Митрополита Мстислава є його любов та постійна опіка над дорученою йому паствою. Його пошана і любов до минулого та вміле забезпечування майбутности свідчать про життя сповнене служінню Богові і людині. Блаженніший Митрополит Мстислав став символом нашої славної спадщини і ми молимо Всевишнього, щоб Він подав йому здоров'я та сил для продовження його праці в Українському Православному Винограднику.
Ствфанія С. Дуткевич
Голова Округового Відділу УПЛіґи

Participating Choirs: Women's Ensemble of Holy Trinity Church in Trenton, New Jersey — directed by Sophia Beryk-Schultz.
Holy Ascension Church Choir from Maplewood, New Jersey — directed by Leonid Charczenko. Saint Demetrius Cathedral Choir in Carteret, New Jersey — directed by Donald Zazworsky.
M. Lysenko Choir of Holy Ascension Church in Clifton, New Jersey — directed by Stephany Sikoryak.
M. Lysenko Choir of St. George's Church in Yardville, Nev. Jersey — directed by Mykola Haleta. SaintAndrew's Memorial Church Choir of South Bound Brook, New Jersey — directed by Taras Pavlovsky.
Dnipro Choir of Sts. Peter and Paul Church in Wilmington. Delaware — directed by Serhiy Kowalchuk.
D. Bortniansky Choir of Holy Trinity Church in Irvington, New Jersey — directed by Dmytro Olijnyk.

Produced by Bohdan Tymyc and
The Ukrainian Orthodox Church of America
Recorded live on March 20, 1988 on location at the
Ukrainian Cultural Center of
St. Andrew the First Called Apostle
So. Bound Brook, New Jersey
Recorded by Silent Sound Studios
Engineer — Morris Applebaum
Front cover photo by Serhiy Kowalchuk
Back cover photo by Peter Dubas

YFP 1053

@  UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF AMERICA, 1988. ALL RIGHTS OF THE PRO-
DUCER RESERVED. UNAUTHORIZED COPYING IS PROHIBITED BY LAW. MANUFAC-
TURED AND DISTRIBUTED BY YEVSHAN COMMUNICATIONS INC. BOX125 STATIO^
ST. MICHEL, MONTREAL, QUEBEC, CANADA H2A 3L9. MADE AND PRINTED IN CAN-
ADA, FABRIQUE AU CANADA.


No comments:

Post a Comment