Facebook

Monday, January 2, 2012

Колядки й Щедрівки України - Carols & Epiphany Carols of Ukraine


Side One
1. Dobryy Vechir Tobi
2. Nova Radist Stala
3. PO Vsyomu Svitu
4. Ide Zvizda Chudna
5. Irod Tsar - I. Kozlovsky with a Chorus

Side Two
1. Shchedryk - M. Leontovych - Dumka Chorus
2. Chy V Doma, V Doma
3. Oy Tam Za Horoyu
4. Oy Kolyada, Kolyadnytsa
5. Pavochka Khodyt
6. Oy U Poli Pluzok Ore
7. Pryletiv Sokil
8. Nasha Malanka - Ukrainian National Chorus of H. Veriovka

Dobryy Vechir Tobi


Shchedryk


Pavochka KhodytChwyli Dnistra Cleveland, Ohio
CD - Album 37
Made in USA
3101-19
Хвилі Дністра 

No comments:

Post a Comment