Facebook

Sunday, April 5, 2015

Ukrainski Teatr "Kontakt" z Gdanska - Na Galizyjska Nute - Piesni Regionu PrzemyskiegoStrona A
1. A ja chlopec wid Sambora
2. Hajem zelenenkym
3. Oj bida tij czajci
4. Szyrokiji dorozejki
5. Bodaj sia kohut znudyw
6. А mij czolowik
7. Wiazanka pteini і metodii ludowych


Strona В
1. Woj a wczera iz weczera
2. Wczystym poli
3. Oj werba, werba
4. Oj u luzі pry dorozi
5. Kazala Marysi
6. Juz sie na polu mroczy


Сторінка А
1. А я хлопець від Самбора
2. Гаєм звлененьким
3. Ой біда тій чайці
4. Широкі дорожейкі
5. Бодай ся когут знудив
6. А мій чоловік
7. В"язанка народних пісень та мелодій

Сторінка Б
1. Вой а вчера із вечера
2. В чистим полі
3. Ой верба,верба
4. Ой у лузі при дорозі
5. Казала Марисі
6. Юж сє на полю мрочи

Галицькі пісні
(Українські пісні та мелодії Перемищини)
Роджений на селі, травлючи перші роки життя в затишній глушині,полюбив ці пісиі. які так приємно колихали мої дитячі роки, як перші взбудження розвиваючого відчуття в ранній пам'яті зберіг.
Коли прийшлось з покликання податися у місто і там залишитись, затужив я за селом.
Уявляв я гаї, луги та розложисті лани: а все це було предметом жалоби, теж і ці болота по яких крикливі полохалось чайки.
Наступало зворушення, яке тільки ці пісні почуті у дитинстві заспокоїти могли.
Коли прийшло комусь у чужій, далекій країні почути раптом звук народної співанки, яку може у дитинстві серед споріднених та друзів, було і сам нераз співав, коли зважав на тужливість почуть своїх, зараз мене зрозуміє.
Вацлав з ОлескаЦикл “Галицькі пісні“ це представлення барвного та різнонаціонального фольклору Галичини, передставляючи пісні і мелодіє українського, польського та єврейського народів. 
Цикл цей починаємо згаданням українського фольклору з Перемищини.
Музичний матеріал, був опрацьований на основі нотних записів польських та українських етнографів Оскара Копьберга, Вацлава з Ольеска, Івана Коллеси та Володимира Гнатюка, а
також приватного архіву пані Ярослави Поповської з Перемишля.

NA GALICYJSKĄ NUTĘ ( Ukraińskie pieśni i meлodie Regionu Przemyskiego)
Urodzony na wsi, trawiąc pierwsze życia lata w ustronnem zaciszu, pokochałem te pieśni, które tak
przyjemnie wiek mój dziecięcy kołysały, i jako pierwsze pobudki,rozwijającego się uczucia, w rannej pamięci utkwiły.
Gdy przyszło z powołania udać się do miasta i tam pozostać, zatęskniłem za wsią.  Przychodziły na pamięć i gaje i łąki, i owe roztożyste łany : wszystko to było przedmiotem żałoby, nawet i owe błota, po których się krzykliwe rozpłaszato czajki.  Następowalo rozrzewnienie które tylko owe pieśni w dzieciństwie słyszane ukoić zdołały.
Komu się kiedy wydarzyto w obce], odległej krainie usłyszeć nagle dźwięk narodowej pioseneczki, którą może w pierwszej młodości wśród krewnych i przyjaciół i sam nieraz zanucił, jeżeli zważał na rzewnosć uczuć swoich, ten mię łatwo pojmie.
Waclaw z Oleska

Cykl "NA GALICYJSKĄ NUTĘ" jest prezentacją barwnego i różnorodnego folkloru Galicji, obeimuiącego peśni i melodie narodów polskiego, ukraińskiego i żydowskiego.  Cykl ten rozpoczynamy przypomnieniem folkloru ukraińskiego Regionu Przemyskiego.
Materiał muzyczny, został opracowany na podstawie zapisów nutowych posekch i ukraińskich etnografów Oskara Kolberga, Waclawa z Oleska, Iwana Kolessy i Wolodymyra Hnatiuka, oraz prywtnych zbiorów pani Jarosławy Popowskiej z Przemyśla.

Ukrainski Teatr KONTAKT z Gdanska :
Iwona Moskalik -Flet altowy, śpiew
Justyna Moskalik - flet sopranowy, śpiew
Bohdan Kantor - akordeon, śpiew
Piotr Pawliszcze -bęben
Jarosław Wujcik - skrzypce, śpiew 
Jerzy Zdanowski - kontrabas

Ukraiński Teatr KONTAKT zostal załozony w l 989 r. przez grupe ukraińskich studentów w Gdańsku.
Miaycznf ilustracje przedstawien Teatru KONTAKT są inspirowane muzką ludową ziem dawnej Galicji.

Producent kasety - Fundacja Rozwoju Kultury KONTAK
Fundacja zajmuje sie wspieraniem rozwoju i propagowaniem kultury mniejszości narodowych w Polsce.
Sponsor wydania kasety - Program DIALOG SPOŁECZNY
Fundusz Współpracy PHARE
Nagranie kasety zostało zrealizowane w studiu nagran Teatru Muzycznego w Gdyni.
Realizator nagrania - Marek Piotrowski.

czerwiec 1994 roku.

No comments:

Post a Comment