Facebook

Wednesday, December 22, 2010

Lemko Folk Music On Wax Cylinders and American Records (1901-1930)

Лемківска Народна Музыка на Восковых Циліндрах (1901-1913) і Американьскых Рекордах (1928-1930)

1 comment: