Facebook

Friday, August 12, 2011

Візантійський Хор - Utrechts Byzantijns Koor


1-ша сторона
1. 3-ій Антифон з 5-тої Літургії О. Кошиця
___3rd antiphon from the 5th Liturgy by O. Koshetz
2. Прїдіте поклонімся
___Let's bow to our Lord
3. Аллилуя
___Alleluia
4. Милость мира
___World's mercy
5. О тебі радується (мелодія традіційна) для хору згармонізував М. Антонович
___Rejoices with you (traditional melody) arranged for choir by M. Antonovych
6. Ізбави от бід, муз.обр. А. Гнатишина (за Д. Бортнянським) - соло виконує 12-літня дівчинка
___Deliver us from misfortunes - music arranged by Hnatyshyn after D. Bortninskyj - soloist 12 year old girl

2-га сторона
1. Мав я раз дівчиноньку - стрілецька пісня - муз. обр. М. Антоновича
___Once I had a girl - an army song - arranged by M. Antonovych
2. Огні горять - сл. Т. Шевченка - муз. І. Воробкевича за ред. С. Людкевича
___The lights are burning - words by T. Shevchenko - music by I. Vorobkevych
3. Сонце заходить - сл. Т. Шевченка - муз. А. Роздольського
___The sun sets - words by Shevchenko - music by O. Rozdolskyj
4. Крилець - муз. В. Матюка
___Kryletz - music by V. Matiuk
5. Де срібнолентий Сян пливе - муз. І. Копко
___Where silvery Sian flows - music by I. Kopko
Візнатійський Хор З Утрехту - Дириґент Д-Р Мирослав Антонович

Крилець


Візантійський Чоловічий Хор з Утрехту в Голляндії, заснований в 1951 році др-ом Мирославом Антоновичем, є живим доказом твердження, що музика має успіх там, де слів замало, що вона переходить національні, культурні та лінґвістичні границі.
Бо хоча Візантійський хор співає майже виключно українську музику, між хористами крім дириґента немає ні одного українця.
Хор скадається з сорока голляндців усяких професій, котрих зовсім зачарувала українська пісня і котрі, під умілим вишколом др-а Антоновича так удосконалили її виконання, що стали одним іс кращих хорів Европи та безперечно заслужили собі на назву “голляндські козаки“. Хор називається візантійським тому, що співає музику, яка повязана з візантійським обрядом. Це саме з Візантії християнство прийшло на Україну.
Від часу свого заснування хор майже без перерви пропаґує українську пісню, даючи між іншим, концерти в Амстердамі, Ротердамі, Люксембурзі, Парижі, Римі, Брюселі, Кельні, Мюнхені, іт. д. Тут можна б згадати його виступи в Катедрі Вестміністеру в Лондоні. Хор мав також цілий ряд передач по радіо Голляндії, Німеччини, Англії, Італії, іт. п. За час своєї діяльности хор наспівав цілий ряд довгограючих платівок.
Д-р. Мирослав Антонович, засновник та керівник цього унікального хору, був промований на доктора музикології на ухтерському університеті. У 1953-54 р. писав наукові праці на гарвардському університеті. Тут треба згадати, що доктор Антонович є також композитором і має за собою скомпонованих цілу низку музичних творів.

The Byzantine Choir From Utrecht - Conductor Dr. Myroslaw Antonovych

The Byzantine Male Voice Choir from Utrecht, founded in 1951 by Dr. Myroslaw Antonovych, is a living proof of the fact that music succeeds where words cannot, that it crosses national, cultural, religious and linguistic barriers. For although the Byzantine Choir sing almost exclusively Ukrainian music, there is not a single Ukrainian among them (except, of course, for the conductor). The Choir consist of forty Dutchmen from all walks of life who have fallen under the spell of Ukrainian music and who, skilfully trained by Dr. Antonovych, have so perfected the art of singing it that they have become one of the best choirs in Europe and have deservedly earned the title "The Dutch Cossacks".
The Choir derives its name from the fact that it sings music of the Byzantine rite. It was from Byzantium that Christianity was introduced into Ukraine (Volodymyr the Great in 988).
Since its foundation the Choir has been singing Ukrainian music almost continuously, giving concerts in Rotterdam, Luxembourg, Paris, Cologne, Munich, Brussels and Rome, to name but a few places. It has sung in the Cathedral of Notre-Dame in Paris, Saint Peter's Basilica in Rome and Westminster Cathedral in London. It has broadcast over the radio in Germany, France and London and has made a number of records. The Choir's founder and musical director, Dr. Myroslaw Antonovych, holds a Ph. D. in Musicology from Utrecht University. In 1953-5 he went to Harvard as Special Foreign Scholar to the research at the Department of Music there. Dr. Antonovych also composes, and has numerous works to his credit. Made in USA 594N5 Chwyli Dnistra, Cleveland, Ohio CD - Album 39


http://www.utrechtsbyzantijnskoor.nl/

No comments:

Post a Comment