Facebook

Sunday, May 13, 2012

Bandurist Victor Mishalow - Bandura Ukrainian Instrumental Music Volume 2Side A
1. Гайдук - Варіяції на тему народнього танку - Віктор Мішалов
   Hayduk - Variations on a Ukrainian folk dance - Victor Mishalow
2. Сарабанда - Й.С.Бах - Перклад для бандури Сергія Баштана
   Sarabanda - J.S.Bach - Transcribed for bandura by Serhiy Bashtan
3. Пісня - Сергій Баштан
   Pisnia - Serhiy Bashtan
4. Ой не ходи Грицю - Варіяції на тему народньої пісні - Віктор Мішалов
   Yes my darling daughter - Variations on a Ukrainian folk song - Victor Mishalow
5. Баркароля - Варіяції на тему народньої пісні - Микола Лисенко
   Barcarolle - Variations on a Ukrainian folk song - Mykola Lysenko
6. Фантазія Дощик - Фантазія на народні теми - Віктор Кухта 
   Fantasia Rain - Fantasia on Ukrainian folk themes - Victor Kukhta

Side B
1. Лугом іду - Варіяції на тему народньої пісні - Микола Різоль
   In the meadow - Variations on a Ukrainian folk song - Mykola Rizol
2. Пасакалія - Ґ.Ф.Гендель - Переклад для бандури Сергія Баштана
   Passacaglia - G.F. Handel
3. Козачок - Український народний танець - Віктор Мішалов
   Kozachok - Ukrainian folk dance - Victor Mishalow
4. Пішли воли із діброви - Варіяції на тему народньої пісні - Сергій Баштан
   Sunset - Variations on a Ukrainian folk song - Serhiy Bashtan
5. Ой ходила дівчина - Варіяції на тему народньої пісні - Евген Бобровников
   A Lassie walked - Variations on a Ukrainian folk song - Yevhen Bobrovnykov
6. Українська рапсодія - Фантазія на народні теми - Віктор Мішалов
   Ukrainian Rhapsody - Fantasia on Ukrainian folk themes - Victor Mishalow

Sopilka performed by Ian Shanahan (I-3,5 II-3,5)
Сопілку грає Іян Шанаган (I-3,5 II-3,5)

Гайдук

Лугом іду

Бандура
Якщо існує український музичний інструмент, що заслуговує на назву українського національного інструмента, то це - бандура.
Бандура, звана раніше кобзою, була відома в Україні вже в 16 столітті.
В Козацькій Добі бандура була популярна. В її супроводі кобзарі, мандрували від села по всій Україні, виконували різні пісні й особливо козацькі думи.
В другій половині 18 століття гра на бандурі занепала.
В 19 ст. на бандурі грали тільки сліпці-бандуристи.
На щастя, в 20 ст. наступило відродження мистецтва гри на бандурі.
Сьогодні бандура, яка відігравала важливу ролю в минулому України, займає передове місце в українському народному мистецтві й приваблює численну різноманітну публіку, не тільки українську але й чужонаціональну.
Від 16 століття будова й форма цього інструмента зазнала великих змін, а число його струн сильно збільшилося (колишня кобза часто мала тільки 3 струни, а сьогодніша бандура до 68 струн і приструнків).
Бандура поєднує звуки арфи й клявікорда. Ці звуки деколи чисті й строгі, а деколи - багатоголосні й мелодійні.
Бандура має комбінацію басів і пристунків, які дають інструментові чудові мелодійні можливості - приструнки грають молодію, а баси служать як акомпаньямент. На струнах бандури грають пучками пальців або нігтями. Результат цього знаменитий!
Отож слухайте цю гру й насолоджуйтесь нею!

Віктор Мішалов
Віктор Мішалов народився в місіт Сіднеї в Австралії.
В 1960 році, коли йому було тільки 11 років, він почав вивчати гру на бандурі. В 1974 р. він став учнем Григорія Башула, колишнього студента одного з перших мисців, що спричинилися до відродження зацікавлення бандурою, Гната Хоткевича.
В 1978 р. Мішалов одержав нагороду від Австралійської Ради Мистецтв. Ця нагорода дала йому змогу поїхати до Північної Америки, де він продовжував навчання в Петра Китастого й Петра Гончаренка з Детройтського Ансамблю Бандуристів ім. Тараса Шевченка.
Від 1979 р. до 1981 р. Мішалов перебував в Консерваторії імені Чайковського в Києві, де працював в одного з найкращих бандуристів, Сергія Баштана. Перебуваючи в Києві, він повів довший час також на приватних студіях у Григорія Ткаченка, який уважається одним з останніх справжніх кобзарів, які ще живуть в Україні.
Віктор Мішалов - визначний бандурист. Він уже виступав у різних країнах Европи, в Австралії й Північній Америці. Він учитель і науковець, автор праць про бандуру, що їх надруковано в різних журналах і газетах.
Ця перша платівка Мішалова показує не тільки його багатий талант, але й красу єдиного в своїм роді й надзвичайного інструмента - бандури.

The Bandura
If there is any instrument in Ukrainian music that deserves the title of a 'national' instrument, it is a bandura.
The origins of the multi-stringed bandura can be traced back to the seventh century. However, it was not until the Ukrainian Kozak era (from the sixteenth to the mid-eighteenth century), that it underwent certain structural changes which produced the instrument that we know today.
The immense popularity of the bandura during the Kozak era can be attributed to its adoption, as an instrument of accompaniment, by the Kobzars, or 'balladeers', who traversed the Ukrainian countryside singing epic ballads (Dumy) about the exploits of the Kozaks.
Although the Kobzars all but disappeared with the end of the Kozak era, their legacy remained. Throughout the late eighteenth and nineteenth centuries, the art of bandura playing was carried on for the most part, by blind minstrels, who like the Kobzars before them, wandered about the Ukraine, playing their banduras and singing for anyone who would listen to them.
Due to its 'renaissance' at the turn of the century, the bandura today has become an integral part of Ukrainian social and cultural life and is rapidly becoming known and admired by the public at large.
The music of the bandura combines the sound of the harp and harpsicord, at once clear and resonant... rich and mellow. The combination of the bass and treble strings (up to 68 strings, in all) give the instrument vast melodic possibilities... with the treble strings playing the melody (or, variations of it) and the bass strings adding the accompaniment. The strings are struck by the ends of the fingers, as well as by the nails. The result is enchanting. Sit back and enjoy the beauty of this unique instrument.


Victor Mishalow
Victor Mishalow was born in Sidney, Australia in 1960 and began studying the bandura when he was eleven years old. In 1974, he became a pupil of Hryhory Bashul, a former student of Hnat Hotkevych, one of the foremost figures in the modern revival of interest in the bandura. In 1978, Mishalow received a research grant from the
Australian Arts Council. The grant enabled him to travel to North America, where, he pursued his studies of bandura technique with Petro Kytasty and Petro Honcharenko of the Shevchenko Bandurist Chorus of Detroit.
From 1979 to 1981, Mishalow was at the Tchaikovsky Conservatory in Kiev, Ukraine. Here, he worked with the bandura virtuoso, Serhij Bashtan. While in Kiev, he also spent considerable time in private study with Hryhory Kyrylovych Tkachenko.... thought to be the last true living Kobzar in the Ukraine.
Despite his age, Mishalow is an accomplished bandura player. He has performed throughout Europe, Australia and North America. He is also a teacher and a scholar ans has written numerous articles on the bandura for various magazines,newspapers and periodicals.
In this, his first recording, Mishalow demonstrates not only his own
immense talent, but also the scope and beauty of this instrument.

Other records by Bandurist Victor Mishalow available on Yevshan Records and Tapes: 
Bandura Vol.1 YFP 1017

Produced by Bohdan Tymyc
Sound Engineer George Mishalow
Photography Len Olinyk
Bandura by Ivan Kezlia (Chernihiv)
Recorded at G&L Studio 
Sydney, Australia - January 1985

YFP 1035
Victor Mishalow 1985
Yevshan Corporation 1985
Made and printed in Canada


No comments:

Post a Comment